D4S4343 klein
 
Band: SynthAttack 
Ort: Oberhausen 
Club: Kulttempel 
Datum: 28.09.2018 


 D4S4334 klein
 
Band: D.K.A.G. 
Ort: Oberhausen 
Club: Kulttempel 
Datum: 28.09.2018 


 D4S2166 klein 
Festival: Nocturnal Culture Night 13 (NCN) 
Ort: Kulturpark - Deutzen - Amphibühne 
Bands: Zeromancer 
Datum: 09.09.2018  

 
 D4S1651 klein 
Festival: Nocturnal Culture Night 13 (NCN) 
Ort: Kulturpark - Deutzen - Kulturbühne 
Bands: Stalingrad (Valkyrie) 
Datum: 09.09.2018  

 
 D4S1586 klein 
Festival: Nocturnal Culture Night 13 (NCN) 
Ort: Kulturpark - Deutzen - Parkbühne 
Bands: I Like Trains 
Datum: 09.09.2018  

 
 D4S1491 klein 
Festival: Nocturnal Culture Night 13 (NCN) 
Ort: Kulturpark - Deutzen - Weidenbogenbühne 
Bands: Welle:Erdball 
Datum: 09.09.2018